شرکت مهندسین مشاور پایاراد

0912-1182586

021-26309792

نمونه گیری بتن - تست بتن - آزمایش بتن

  • انجام کلیه خدمات آزمایش بتن ساختمان بصورت آزمایشگاهی در محل

  •  ارائه برگه تعهد آزمایش بتن جهت اخذ تائیدیه نظام مهندسی و شهرداری

  • تست بتن سخت شده به روش مغزه گیری و چکش اشمیت

  • انجام تست بتن به روش التراسونیک(آرماتوریابی)

  • کنترل کیفیت مصالح ساخت بتن،تست میلگر(خمش و کشش میلگرد)، کنترل کیفیت سنگدانه(شن وماسه)،سیمان و طرح اختلاط       

  • نمونه گیری از بتن تازه به همراه تعیین اسلامپ و تعیین مقاومت بتن بر اساس آئین نامه هایABA,ACI و ضوابط نظام مهندس

  • ارائه گزارش مورد تائید نظام مهندسی و شهرداری