شرکت مهندسین مشاور پایاراد

0912-1182586

021-26309792

تست خاک-آزمایش خاک-مطالعات ژئوتکنیک
  • ارائه برگه تعهد آزمایش خاک جهت شهرداری و اخذ تائیدیه نظام مهندسی

  • آزمایش خاک جهت اخذ جواز ساختمان – ارائه تائیدیه آزمایش خاک جهت شهرداری

  • آزمایش خاک به روش حفاری ماشینی و دستی

  • انجام کلیه آزمایشات صحرایی خاک نظیر: آزمایش برش و بارگذاری در محل، آزمایش ژئوفیزیک به روش دانهول (Down Hole)، آزمایش تعیین دانسیته طبیعی خاک، تراکم استاندارد و اصلاح شده، آزمایش ژئوالکتریک و رسانایی سنجی خاک، آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) به روش آمریکایی (ASTM) و آلمانی (DIN) و …

  • انجام آزمایشات خاک به صورت تخصصی در مجهزترین آزمایشگاه خاک در تهران نظیر: برش مستقیم 10*10 و 30*30، تعیین حدود اتربرگ (حد روانی و حد خمیری خاک)، دانه بندی با الک، دانه بندی خاک ریزدانه به روش هیدرومتری، تعیین درصد رطوبت خاک، آزمایش سه محوری (CD، CU و UU)، آزمایش تحکیم، آزمایش تک محوری و …

  • تست خاک از نظر شیمیایی و تعیین درصد مواد مضر و تشکیل دهنده خاک به همراه تعیین PH و میزان سیمانته بودن خاک

  • انجام تمام تست های ژئوتکنیک خاک و تهیه گزارش مکانیک خاک جهت بررسی و تائید سازمان نظام مهندسی استان تهران

  • ارائه گزارش مکانیک خاک جهت طراحی ساختمان