تهیه شاپ یا نقشه گارگاهی

ارائه شاپ دراوینگ یکی از مهم ترین بخش های اجرایی ساخت اسکلت فلزی، تاسیسات، برق و … می باشد.
تیم تهیه شاپ شرکت پایاراد با سابقه بیش از 300 پروژه در این راستا پیشتاز بوده و شاپ بسیاری از پروژه های ساختمانی و صنعتی را تهیه کرده است.
نرم افزار مورد استفاده در این بخش XSteel می باشد که بسیار دقیق تر از نرم افزار اتوکد است.
برای تهیه شاپ دراوینگ در مرحله اول نقشه های محاسباتی و ازبیلت فونداسیون به تیم ارائه می گردد و سپس شاپ کارگاهی به شکل سه بعدی توسط مهندسین شرکت با  کمک نرم افزار طراحی می شود و در مرحله بعدی نوبت به بررسی ایرادات و تصحیح اشکالات احتمالی آن می باشد.
در مرحله نهایی نوبت به اختصاص کد و ارائه اطلاعات اتصالات به انضمام تعداد و وزن تیپ قطعه می باشد.
به دلیل طراحی های خاص برخی از سازه ها، اجرای آن از روی نقشه های اصلی بسیار مشکل می باشد و احتمال وقوع خطا بالا می رود به همین دلیل نقشه های شاپ  دراوینگ برای گروه کارگران قابل درک و اجرا می باشد.