درباره شرکت مهندسین مشاور پایاراد

شركت مهندسین مشاور پايا راد  از ابتدای  سال 1384 تشکیل و با مشارکت تعدادی از متخصصین بخشهای مختلف صنعت به ویژه در حوزه نظارت و بازرسی و خدمات آزمایشگاهی فعالیت خود را آغاز نمود.این مجموعه با کسب تجربه در حوزه طراحی و بازرسی سازه های خاص صنعتی و ساختمانی توانست در سال 1395 کارخانه تولید اسکلت فلزی خود را در 2 مجموعه صنعتی واقع در شهرک شمس آباد و مجموعه ساختمانی واقع در شورآباد تهران افتتاح نماید.این مجموعه تاکنون بیش از 400 پروژه صنعتی و ساختمانی در داخل کشور و 2 پروژه خارج از کشور به اجرا درآورده است و همواره در نظر داشته ضمن ارتقاء کیفی وضعیت موجود و بهینه سازی ساختار فنی و مهندسی پروژه ها بتواند خدمات ارزنده ای به کارفرمایان محترم ارائه نماید.

پروژه های برگزیده

تیم کارشناسان پایاراد

خانم مهندس نیلوفر شیرین پور

مدیر دیجیتال مارکتینگ

آقای مهندس مهدی کیمیائی

مدیر تولید کارخانه

آقای مهندس رضا شایان مهر

کارشناس ژئوتکنیک

خانم مهندس شبنم رحیمی

مسئول دفتر

آقای مهندس سید هادی سید

سرپرست اجرا

آقای مهندس وحید زاهدی

بازرس ارشد جوش

آقای مهندس علیرضا زارع

کارشناس کنترل و ترسیم سازه

آقای مهندس محمد نصرتی

مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت بتن

آقای مهندس فرید ابطحی

کارشناس NDT

آقای مهندس ابراهیم بختیاری

مسئول شاپ و کنترل نقشه

آقای مهندس سامان شریف

کارشناس کنترل کیفیت رنگ و ابعاد

آقای مهندس عادل رحمانی

کارشناس طراحی سازه

شرکتهای طرف قرارداد