عنوان پروژه: ساخت استراکچر
کارفرما: شرکت ملی گاز ایران -شرکت سکاف
مشاور: راهبردهای انرژی
محل اجرا: استان فارس
تاریخ شروع: 1399/03/01
تناژ پروژه: 110 تن
محل ساخت: کارخانه شماره 1 واقع در شورآباد تهران

تاسیسات فشار گاز ارسنجان