کارفرما: شهرداری منطقه 18 تهران

سال ساخت: 86-87

سازه: 5 طبقه

تناژ سازه: 330 تن

موضوع کار: اجرای فونداسیون – اجرای اسکلت فلزی – اجرای سفت کاری