خدمات طراحی سازه

کارشناسان شرکت پایاراد طراحی انواع شالوده و همچنین سازه های فلزی را طبق ضوابط و آئین نامه ها بر اساس نرم افزار های SAFE و ETABS انجام می دهند.

کارشناسان این شرکت همواره تلاش کردند 2 اصل اساسی و مورد توجه کارفرمایان محترم را در طراحی ها در نظر بگیرند :

  •  کیفیت و ایمنی سازه
  • قیمت مناسب پروژه

با توجه به شرایط زمین در ایران و وجود گسل های فراوان طراحی سازه اهمیت بسیاری دارد چنانچه کلید بارهای وارده به ساختمان (بارهای مرده و زنده) عوامل طبیعی و … از طریق ساختار اسکلت به فونداسیون انتقال پیدا می کند.
تیم طراحی سازه مهندسین مشاور پایاراد با سابقه اجرایی پروژه های ساختمانی و صنعتی فراوان  ایمنی و مقرون به صرفه بودن سازه های فلزی را تضمین می نماید.