طراحی مدل 3DTEKLA

 تیم کارشناسان شرکت مهندسین مشاور پایاراد جهت استخراج بسیاری از مسائل فنی اقدام به طراحی مدل سازه ها بر اساس نرم افزار 3D Tekla می نماید.

در ذیل مزیت های طراحی مدل به اختصار بیان می گردد :

  • دستیابی به خروجی لیست متریال جهت ارزیابی مالی پروژه
  • تحلیل سازه و مشاهده زوایای کار
  • اطمینان از نصب صحیح قطعات در سایت
  • بازبینی (Clash) به خورد سازه نصب تجهیزات و یا به خورد سازه با مقاطع بتنی پروژه
  • بررسی راه حل های جایگزین و یا تغییر مقاطع پروفیلی های خاص (Bild up) با ورق های موجود در بازار ایران

تیم طراحی 3D Tekla شرکت پایاراد بعد از اتمام طراحی سازه ها بلافاصله طراحی مدل را در دستور کار خود قرار می دهد تا کارفرمای محترم بتواند تصمیم فنی و صحیح را اتخاذ نماید.

یکی از شاخص ترین پروژه های این شرکت در این بخش، پروژه طراحی مدل یونیت های طرح توسعه پالایشگاه آبادان می باشد که طی زمان 3ماهه، 40 سازه به تناژ 4500 تن طراحی گردید و سپس به تایید تیم فنی شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) رسید.