مطالعات ژئوتکنیک

فعالیت های مطالعات و مشاوره ژئوتکنیک شرکت پایاراد شامل شناسایی ژئوتکنیکی و نیز طراحی های ژئوتکنیکی شامل عملیات حفر گمانه ماشینی و دستی، اخذ SPT در محل، نمونه گیری، آزمون های به جا و همچنین مطالعات آزمایشگاهی می باشد.

شرکت پایاراد با تکیه بر نیروهای متخصص و همچنین تجهیزات کامل شامل دستگاه های حفاری، جک های ظرفیت بالا و ابزار های دقیق اندازه گیری اقدام به انجام آزمایش های بارگذاری به جا با مقیاس واقعی در پروژه های تحکیم بستر و پایدار سازی گود می نماید.

شرکت پایاراد با بهره گیری از کارشناسان و تکنسین های مجرب و نرم افزارهای به روز قادر به ارائه خدمات در بخش طولی و محاسبات ژئوتکنیکی می باشد که می توان این بخش را به زیر گروه های زیر تقسیم کرد :

 •  مطالعات خاک جهت تعیین تیپ خاک و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن
 •  مطالعات خاک جهت پایدار سازی گود و ترانشه ها
 • مطالعات خاک جهت تونل و سازه های زیرزمینی

این شرکت تمام پارامتر های فیزیکی و مکانیکی خاک را به کمک به روز ترین تجهیزات و با استفاده از استاندارد ترین روش های آزمایشگاهی به دست می آورد تا کارفرمایان محترم از صحت نتایج اطمینان کافی داشته باشند.

برخی از آزمایشات به شرح ذیل می باشند :

 •  دانه بندی خاک
 •  تعیین حدود اتربرگ
 •  تعیین درصد رطوبت
 •  آزمایش برش مستقیم خاک در ابعاد 10*10 و 30*30
 • تعیین نفوذپذیری خاک به 2 روش بار افتادن و بار ثابت
 •  آزمایش تحکیم خاک
 •  آزمایش تک محوری
 •  آزمایش3محوری(3 روش CD-CV-VV)
 •  انجام آزمایش CBR
 • تعیین نسبت تراکم خاک (روش استاندارد و اصلاح شده)
 • هیدرومتری
 •  بررسی خاصیت روانگرایی و واگرایی خاک

مطالعات ژئوفیزیک و ژئوالکتریک

در برخی از پروژه های ساختمانی به دلیل حساسیت های موجود در نوع سازه نیازمند بررسی دقیق تر و دستیابی به ویژگی های خاصی مانند پارامترهای ژئوفیزیکی و ژئوالکتریکی است.

بر این اساس واحد مطالعات ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور پایاراد برای ارائه خدمات هرچه کامل تر به کارفرمایان محترم خدمات ذیل را در حوزه مطالعات ژئوفیزیک و ژئوالکتریک خاک ارائه می نماید.

 • انجام آزمایش لرزه نگاری درون گمانه ای به روش های دان هول(DHT)، کراس هول(CHT) و سطحی (Surface)
 •  انجام آزمایش تعیین مقاومت ویژه الکتریکی خاک
 •  تعیین میزان رسانایی خاک(جهت احداث چاه ارگتینگ و سازه های مشابه)
 •  انجام مطالعات ژئوتکنیک جهت تهیه طیف طرح ویژه ساختگاه